woensdag 12 september 2012

Wethouder eet een broodje gezond mee op vakantieschool


Amsterdam Zuidoost - archief - Het is woensdagmiddag en de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg (VVD) eet een gezonde lunch mee met elf leerlingen van de Vakantieschool Taal op basisschool Bijlmerhorst in de E-Buurt, Amsterdam Zuidoost. De Vakantieschool Taal is een project dat het gehele jaar doorloopt. Leerlingen die wat extra taalonderwijs kunnen gebruiken gaan in elke vakantie twee a drie dagdelen terug naar  school om extra taal onderwijs te krijgen. 

In de laatste week van de zomervakantie dit jaar valt dat ook samen met de pogingen van de gemeente om obesitas, te dik zijn, terug te dringen. De gemeente probeert de jeugd aan te sporen meer te bewegen en gezonder te eten met het project Jump-in. 

De elf leerlingen van de Vakantieschool Taal onderbreken hun taalprogramma om onder deskundige begeleiding een ochtend te sporten en een gezonde lunch klaar te maken. Samen met wat extra meegekomen broers, zussen en ouders. En wethouder Zorg en Welzijn Eric van der Burg schuift ook aan voor een broodje gezond. Hij zelf zat op basisschool de Rozemarijn en de middelbare school Augustinus College in Zuidoost. 

Waarom is het belangrijk dat een wethouder aan tafel zit met deze kinderen? Eric van der Burg: “Om de kinderen, de ouders en de school te laten zien dat het belangrijk is dat de kinderen meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. En voor mij is het belangrijk om te zien hoe het in het echt gaat. Na zo’n middag als dit spreek je er ook makkelijker over met je beleidsmedewerkers.”

Eric van der Burg: “En het is juist ook belangrijk om met de kinderen te praten. Over obesitas heb ik eerst gesproken met kinderen, allemaal uitgenodigd op het stadhuis, daarna met de hooggeleerde en deskundigen.” 

Wat is het verschil tussen wat ze vertellen?: “Kinderen vinden vaak dat ouders en scholen veel strenger mogen zijn. Dat ze veel eerder moeten vertellen dat kinderen niet meer achter de computer mogen zitten. Ze zijn veel strenger voor zichzelf en komen ook met praktische oplossingen aan. ‘Zorg dat de lantaarnpalen in de winter eerder aangaan, dan kunnen we langer door voetballen’ bijvoorbeeld. Volwassenen komen meteen met beleidsstukken aan.”


©2012 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

Geen opmerkingen: