donderdag 13 oktober 2011

Lang leve de lokale politiek!

Amsterdam Zuidoost - Redactie Edumbe - Lang leve de lokale politie! Het is leuk en aardig dat we veel naar Den Haag kijken. De politiek die ons dagelijks leven het meest bepaalt wordt gevoerd in Brussel en hier aan de Anton de Komplein in de stadsdeelraad. 
Volg het live via deze link:
De lokale politiek krijgt (te) weinig aandacht om diverse redenen. Dat is jammer. Ondanks dat het makkelijk en openbaar toegankelijk is. Als het wel meer aandacht krijgt dat het verdiend, komt het ook meer tot haar recht.
De volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen ons allen en specifiek de groep die op hen gestemd heeft. Dat geeft macht. Macht moet gecontroleerd worden. Onafhankelijke journalistiek is de waakhond van elke democratie. Voor de lokale politiek is lokale journalistiek nodig.
Goede monitoring en verslagpleging van de lokale politiek zorgt ervoor dat lokale politici ook beter presteren. Waardoor het debat beter wordt en dus de belangen van alle burgers beter gediend worden. Een ieder die de vergaderingen volgt in de raadszaal aan de Anton de Komplein kan niet om het gegeven heen dat onze eigen politiek duidelijke verbeter punten heeft.
Een grote storende factor is dat een aantal voorzitters zodanige gebrek aan vaardigheden hebben dat ze de vergadering niet in goede banen kunnen leiden. Dit gaat ten kosten van het debat. Waardoor de dialoog over inhoud wordt gekaapt door geharrewar over hoe men eigenlijk hoort te debatteren en te vergaderen.
Dat gaat ten kosten van het belang van de burger. Een voorzitter die vaker aan het woord is dan de raadsleden is geen goede voorzitter. De vraag luidt dan ook: hoe komt het dat zij voorzitter zijn? Welk belang wordt hier gediend?
Hetzelfde geldt voor zogenaamde roeptoeters. Door heel hard te schreeuwen of opmerkelijke dingen te roepen wordt de aandacht weggetrokken van de inhoud van de argumenten. Daarmee worden de eigen kiezers, mede politici en eigen partij voor schut gezet. Maar ook de gehele lokale politiek en het stadsdeel waarin het gebeurt.
Ongeacht of iemand wel of niet vlekkeloos ABN kan spreken, moet het om de inhoud gaan. Daarop moet geoordeeld worden naast de kwaliteiten om het woord te kunnen voeren en standpunten te kunnen uitdragen. Ook zij die vloeiend ABN spreken maar dit zodanig doen dat er geen touw meer aan vast te knoppen is, mogen op de vingers getikt worden.
De lokale politiek is onze politiek. Het is onze democratie. Dat moeten we koeteren en daar moeten we waakzaam op zijn. Nemen onze volksvertegenwoordigers daar een loopje mee, dan neem je een loopje met jezelf.
Deze ‘live blog' is een poging op commentaar op de eigen politici met als doel een bijdrage te leveren aan een kwalitatieve dialoog. Het staat ieder vrij om commentaar re leveren en mee te doen. Zij die het belang van kwaliteit inzien en daar aan willen bijdragen zijn zeer welkom.
Update 1: 
Na het moeten aanzien hoe de vorige vergadering verliep onder een slecht functionerende voorzitter is het nu een genot de vergadering te zien door Andro Bottse (VVD). Duidelijk strakkere hand. Rust in het debat. De vorige keer werd het raadslid Simion Blom (GroenLinks) op een beschamende manier bejegend door de voorzitter Wilson-Koenen (PvdA). Nu gaat het over wel of niet invoeren van betaald parkeren. DB-er Urwin Vyent is niet de snelste spreker qua stof, doch het gaat vlotjes.
Update 2:
Mart van de Wiel (D66-OZO) komt scherp uit de hoek en heeft steekhoudende argumenten.
Update 3:
John Olsen (Christen Unie) zet de DB-er ook onder druk om sneller tot het antwoorden van de vragen te komen.
Update 4:
Voorzitter Andro Bottse (VVD) houdt het strak en to the point. Een debat op dit moment met de DB-er maar heeft geen zin omdat de DB-er hier geen beslissingen kan nemen. Henk de Boer heeft interruptie, sorry ik ben even de draad van zijn betoog kwijt.
Update 5:
Bewijs is geleverd: in een strakke vergadering is des te meer interessanter. Beter te volgen op de argumenten, ze komen namelijk eindelijk eens aan bod.
Update 6:
Henk de Boer (CDA) blijkt ook op normale toon en manier een zinnige bijdrage te leveren aan het debat c.q. bevraging van het DB (Dagelijks Bestuur)
Update 7:
Het debat blijft hangen in de vraag c.q. beantwoording of het onderzoek naar wat de bewoners willen. De vraag die ook gesteld mag worden: hoe degelijk is het onderzoek geweest? Als marketing onderzoek zou het niet goed genoeg zijn om als bedrijf verantwoord op te kunnen investeren.
Update 8:
Mevr. Jaspers van (NSS) kan de Henk Boldewijn (PvdA) niet volgen en vraagt om uitleg. Deze kan geen overtuigende uitleg geven ondanks dat de gedachten achter het standpunt van hem en zijn PvdA heel duidelijk en redelijk zijn.
Update 9:
Wim Mos (D66-OZO) zegt dat dit het zwakste optreden is in een commissie vergadering van een DB-er, Urwin Vyent (GroenLinks). Veel vragen blijven onbeantwoord en Lubberiaanse antwoorden. Daar heeft Wim Mos een punt.
Update 10:
Henk Boldewijn (PvdA) schiet zich zelf in de voet bij het beantwoorden van Wim Mos. Boldewijn vindt het niet erg dat bewoners die een parkeervergunning hebben moeten kopen ook nog eens bijdrage betalen aan het handhaven van de controle op de parkeervergunningen. Dat is dubbel op betalen. Lijkt mij.
Update 11:
Besloten dat de beslissing over 'invoeren betaald parkeren' naar de raadsvergadering gaat, dit is een commissie vergadering. Eén van de fijnste dingen van het leven in Zuidoost is het gratis te kunnen parkeren. Een grote ergernis is dat tijdens piekdrukte te veel bezoekers gebruik maken van parkeerruimtes die zijn bedoelt voor gebruik door bewoners. Op zich zijn er in heel Zuidoost genoeg parkeerruimtes aanwezig. Deze worden niet, of bijna niet, gebruikt omdat hiervoor 1,- per uur moet worden betaald. Of omdat het parkeren waar het geen overlast geeft honderd meter verder lopen is. Opvallend is ook de geringe aandacht van bewoners voor de eventuele oplossingen en de vergadering.
Update 12:
Nieuwe vergadering onderwerp. DB-er Emile Jaensch zit nu aan bij de vergadering. Dhr. Van Haaren (VVD) wordt onderbroken in zijn betoog met vragen waar hij het nog niet over heeft gehad. Geduld mensen, laat eerst even iemand uitspreken en zijn of haar punt maken.
Update 13:
DB-er Emile Jaensch (VVD) geeft duidelijke antwoorden op de vragen en kaatst de bal effectief terug. PvdA, CDA en NSS geven blijk van weinig know-how over de bouwmarkt. En dat ontwikkelaars 70% vrije sector bouwen, komen 30% sociale woningen. Kunnen ontwikkelaars deze niet bouwen dan komen ook geen sociale huurwoningen.
Update 14:
Citaat van Facebook: "Mart Van de Wiel
Eerst 2,5 uur Vyent als db-er aan het woord, daarna ph Jaensch. Verschil als tussen buitenveldert 16 en Barcelona"
Update 15:
DB-er Emile Jaensch: vernieuwing Bijlmermeer gaat nog steeds door. Maar wegens de omstandigheden langzamer.
Voorzitter Andro Bottse verzekert dat iedereen nog het woord krijgt. PvdA vindt dat de vragen nog niet goed genoeg of niet zijn beantwoord.
Update 16:
PvdA wilt betere en duidelijkere antwoorden van de DB-er Emile Jaensch. Daar wilt hij aan meewerken. Wel opmerkelijke wens van PvdA. Duidelijker en beter, daar is geen betere in dan Emile Jaensch.
Update 17:
Live verbinding valt weg na een kennelijk grappige opmerking van Mart van de Wiel (D66-OZO), was niet te horen en nu ook niet meer te zien. Waarschijnlijk een fail hiero.
Update 18:
PvdA raadsleden Koenen-Wilson en Eckhardt zitten al hun tas in te pakken en klaar op de tafel om weg te gaan. Terwijl de vergadering nog door gaat. Niet respectvol ten opzichte van de functie en anderen. Voorzitter Andro Bottse: "Wilt u allemaal nog even blijven zitten."
EInde©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Leuk idee en verslag, maar misschien kan je de volgende keer iets meer over de inhoud schrijven. Nu staat er niet welke argumenten de diverse partijen aandragen.
Jesse

Auke zei

Meer op de inhoud ingaan zou ik graag doen. Vreet alleen nog veel meer tijd. Dat is niet verantwoord omdat die tijd nodig is om de kost te verdienen.

Met het focussen op hoe er gedebatteerd wordt is al een grote slag te winnen in Zuidoost.

Toch hoop ik dat lokale verslaggeving op een professionele manier van de grond komt. Ook van de lokale politiek.

Auke

Anoniem zei

Dat begrijp ik, in je vrije tijd moet je dat vooral niet doen. Ik bedoelde meer in het live blog, maar dan heb je wel het grote gevaar van te kort door de bocht te zijn.
Jesse

AQ zei

Daar heb je helemaal gelijk in.

Auke