maandag 7 maart 2011

Uitnodiging expert meeting Focus op Vaders

Hey Ma/Pa* What's for dinner?
Go up your nose and take a winner!
(Doorhalen wat van toepassing is)*
Amsterdam Zuidoost - Persbericht Stadsdeel Zuidoost - Ieder kind heeft recht op een moeder en een vader. Een uitnodiging voor een expert meeting met de focus op vaders. Een andere kijk op de rol van de bi-culturele vaders en gezinnen.

Wat is het?
In Amsterdam Zuidoost is 45% van de gezinnen een eenoudergezin. Veel van deze gezinnen hebben een Caribische achtergrond (Surinaams, Arubaans, Antilliaans, Dominicaans). Tot voor kort was het beeld binnen en buiten deze gemeenschappen dat aan het hoofd van deze gezinnen een “sterke vrouw” staat die tegelijk vader en moeder is en met strakke hand ervoor zorgt dat haar kinderen goed terecht komen. Dat beeld is echter genuanceerder. 

Naast de jongeren die de startkwalificatie behalen en /of doorstromen naar werk, een HBO- of een WO-opleiding, zien we een (te grote) groep jongens (maar ook meisjes) die de school zonder startkwalificatie verlaat en jong vader (moeder) wordt. In deze gezinnen zien wij veelal een overbelaste alleenstaande moeder die onvoldoende in staat is om toezicht te houden op en sturing te geven aan haar kinderen. De rol van de vader binnen het gezin is lange tijd onderbelicht gebleven en hiermee het gegeven dat vaders onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van hun kinderen.

We willen u van harte uitnodigen om mee te praten over dit thema op onze expertmeeting.

Wat willen we bereiken?
Het stadsdeel Zuidoost heeft halverwege 2010 een eerste stap gezet om het belang van vaders bij de ontwikkeling van hun kinderen te benadrukken door uitvoering te geven aan het programma ‘vader zijn, man worden’. In dit programma worden drie projecten ondersteund die als doel hebben de ontwikkelingsmogelijkheden van jonge mannen (vaders, maar ook jongens) te vergroten door in te zetten op versterking van het eigen gedrag en versterking van de sturing binnen hun gezinnen. 

Het versterken van competenties van ouders wordt echter niet door een eenmalig traject gerealiseerd. Individuele ouders, groepen ouders, maar ook zelforganisaties en reguliere instellingen zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van deze doelstellingen. In de expertmeeting willen wij u uitdagen proactief mee te denken om vervolgens dit thema op uw eigen agenda te plaatsen.

Wat gaan we doen?
De opzet van de expertmeeting:
• We brengen mensen bij elkaar: beleidsmakers, professionele organisaties, zelforganisaties en sleutelfiguren in Zuidoost kunnen inzichten en ervaringen uitwisselen over de rol van vaders in het gezin om beter sturing te geven aan hun eigen leven en dat van hun kinderen.

• Sprekers komen aan het woord die de laatste stand van onderzoek op dit thema met u willen delen. De volgende personen hebben hun medewerking toegezegd: prof. dr. Louis Tavecchio (hoogleraar pedagogiek aan de UvA) en dr. S.L. Ketner, onderzoeker bij Verwey-Jonker Instituut.

• Paneldiscussie met praktijkdeskundigen: R. Knel (mede-initiatiefnemer van pilotproject ‘van vader tot vader’, O. Breeveld (oprichter en voorzitter van Vitamine V), W. Francisco (hoofdrolspeler in de documentaire ‘afwezige vaders’)

• U kunt kennis maken met verschillende methodieken die u kunt toepassen in de praktijk. Dit is voor zowel vaders, moeders als kinderen. De workshops worden gegeven door o.a. drs. U. Macnack (gezins- en relatietherapeut), drs. W. Neijhorst (therapeut) onder voorbehoud en Etica Training en Advies.

Wanneer en waar
Donderdag 10 maart 2011, 12.30 – 18.00 uur
(inloop 12.30 – 13.00 uur, 13.00 uur start programma)
Jongerencultuurhuis No Limit, Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Dat kan door te antwoorden op mail adres: degalanenvoigt@dgv.nl
U ontvangt dan een bevestiging.

*Een lyric uit het nummer van Biz Markie

Geen opmerkingen: