woensdag 26 januari 2011

VVD overleeft motie van wantrouwen

Het Dagelijks Bestuur, Emile Jaensch aan het woord
op de achtergrond oppositie partijen CDA en NSS

Amsterdam Zuidoost - Stadsdeelraad - In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag greep D66-OZO haar kans om samen met alle andere oppositie partijen een motie van wantrouwen in te dienen tegen Dagelijks Bestuurslid dhr. Emile Jaensch van de VVD. De motie werd met ruime meerderheid, 20 tegen 9 stemmen, verworpen. 

D66-OZO raadslid Wim Mos verloor een tijdje na de stemming zijn beheersing en riep uit onvrede over het functioneren van de raadsvoorzitter mevr. Eckhardt-Agna (PvdA): “Dan moet u beter uit uw doppen kijken!” Voorzitter: “Dat pik ik niet!”

Wim Mos, op de achtergrond de voorzitter, 2de v. links
Geen tijd voor excuses
De PvdA verlangde een excuus van dhr. Wim Mos. De kans om sorry te zeggen voor het beledigen -niet netjes spreken tegen- de raadsvoorzitter en tegen de persoon mevr. Eckhardt-Agna liet dhr. Wim Mos aan zich voorbij gaan. Dhr. Wim Mos: “We hebben geen spreektijd.” Vervolgens werd besloten de vergadering niet voort te zetten.

Onverwacht
Het onverwachte politieke steekspel tussen oppositie en coalitie leek de vergadering tot in de vroege uren van de nacht door te trekken. De flater, het niet onder controle houden van de emoties, van D66-OZO zorgde voor een even verrassend snel einde van de vergadering.

Idee verspreidt verwarring
De aanleiding voor de motie van wantrouwen was een uitspraak van VVD-Raadslid dhr. Radboud van Casteren. Hij zei dat het verspreiden van probleem- en criminele gezinnen een oplossing kan zijn voor het aanpakken van een concentratie van problemen in de wijk Holendrecht.

Voorstemmers blijven zitten (D66-OZO), tegen gaan staan (VVD)
Geen zwart-wit antwoord
Het agendapunt was de aanpak van de problemen in Holendrecht. Dhr. Emile Jaensch reageerde na vragen over de aanpak van Holendrecht dat alle aangedragen ideeën worden meegenomen en hij deze inspirerend vond. De oppositie wilde echter een concreet antwoord hebben van Emile Jaensch als VVD-Dagelijks Bestuurslid of hij het idee van zijn partijgenoot een goed, fout of bruikbaar idee vond. Daar wilde dhr. Emile Jaensch geen zwart-wit antwoord opgeven.

Bruikbare ideeën
Hij zei wel: “Als een idee niet door een meerderheid in de raad wordt gesteund is het niet bruikbaar.” Zijn manier van antwoorden werd aangegrepen, onder leiding van D66-OZO, door de oppositie (Christen Unie, CDA, NSS en SP) om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de VVD bestuurder.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

Geen opmerkingen: