maandag 17 januari 2011

Raadslid beboet voor het uitdelen politiek pamflet

Amsterdam Zuidoost - Ganzenhoef - Afgelopen zaterdag 15 januari zijn twee GroenLinksleden beboet voor het verspreiden van een pamflet. Stadsdeelraadlid David Lindenaar en een ander lid van de partij kregen elk een boete van € 100,-

Volgens de politie hadden zij een vergunning nodig om te mogen flyeren. Volgens de GroenLinksleden hebben zijn die niet nodig omdat zij gebruik maken van hun recht van vrijheid van meningsuiting. De pamfletten dienen geen commercieel doel maar vertellen een politieke boodschap. Volgens de politie was dit onjuist

Burgermeester: geen vergunning nodig
De boetes worden betaald door GroenLinks. “Deze gang van zaken staat in schril contrast met de toezegging van de burgemeester tijdens de commissievergadering Algemene Zaken waar hij voor de gemeenteraad aangaf dat (in antwoord op een eerder voorval) geen vergunning nodig is wanneer er mensen flyeren voor politieke doeleinden. De realiteit lijkt weerbarstiger,” aldus GroenLinks

Protest
GroenLinks zal protest aantekenen tegen deze gang van zaken: “Omdat er in de APV van Amsterdam niet staat dat men voor het flyeren, anders dan voor een commerciële activiteit, een vergunning nodig hebt,” aldus GroenLinks.

Komende verkiezingen
Op de pamfletten stond een boodschap voor een activiteit tegen (jeugd) werkloosheid. Met de komende provinciale verkiezingen zijn de politieke partijen weer actief op straat om aandacht te vragen voor hun oplossingen voor problemen in de maatschappij.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

Geen opmerkingen: