zondag 30 januari 2011

Lokale politiek: ook spannend

De Stadsdeelraad met rechts het Dagelijks Bestuur
Amsterdam Zuidoost - Stadsdeelraad - O.K. in vergelijking tot de revoluties in Noord-Afrika, de oorlogen in Irak en Afghanistan en de scheiding van Sudan verbleekt de lokale politiek. Maar het kan nog steeds spannend zijn. 

De motie van wantrouwen tegen Dagelijks Bestuurslid Emile Jaensch (VVD) door de oppositie maakte de tongen los. En zorgt voor leven in de brouwerij. Op het internet werd veel geschreven. Hieronder stukken uit teksten op verschillende blogs en sites. En links naar de posts op het internet. Met de vergadering in beeld. 

Roy Ristie, D66-OZO op zijn blog:
"VVD Zuidoost zet PVDA en Groen Links voor schut “Dit is schofferen van je partners”, werd er in de wandelgangen van stadsdeel Zuidoost geroepen door fractieleden van de PVDA en Groen Links. Heel ferm, dacht ik bij mezelf."

"Maar neem ze het kwalijk. Wat wil je als de VVD haar coalitiepartners in een spagaat heeft gedreven en daardoor wonden heeft doen ontstaan die niet makkelijk zullen helen. En dat is de VVD Zuidoost zeker aan te rekenen."

"Uitgaande van de coalitie discipline zouden ze zich toch strikt aan de bestuurintentie moeten houden. Ja…., tenzij de VVD een dubbele agenda erop nahoudt. De tijd zal het leren."

Roy Ristie (D66-OZO) altijd in voor een discussie
Op de site van D66-OZO:
"Tijdens de vergadering van de deelraad Amsterdam Zuidoost  van 25 -01-2011 heeft portefeuillehouder Emile Jaensch (VVD) een motie van wantrouwen overleeft. De motie was een gevolg van het feit dat Jaensch, weigerde om vragen vanuit een meerderheid van de fracties, inclusief de coalitiefracties, te beantwoorden."

"Deze werd ingediend door  de gezamenlijke oppositiepartijen D66-OZO, CDA, ChristenUnie, SP en Nieuwe Stijl Socialisme (NSS)."
Lees meer op: http://www.d66-ozo.nl/


PvdA, GroenLinks en VVD stemmen tegen de motie.
Met 20 tegen 9 is de motie verworpen.
Henk de Boer van de CDA:
"- VVD'er Van Casteren: 'Criminele gezinnen spreiden'
- Jaensch: 'Inspirerend'
- Jaensch minacht de raad
- Wim Mos: 'U moet uit uw doppen kijken!'"

"De raadsvergadering van 25 januari begon aardig en lievig. Er stond niet veel op de agenda. Tien uur naar huis. Maar nee, halverwege de vergadering sloegen de stoppen door en de avond eindigde om elf uur in een deplorabele toestand.
Memorabel dat wel."


John Olsen van de Christen Unie:
"Het gezin de hoeksteen van de samenleving. Dinsdagavond 25 Januari hebben we de eerste stadsdeelraadsvergadering van 2011 gehad. Ik vraag mij af of we met deze vergadering ook de trend in gaan zetten voor de rest van het jaar. In mijn eerste twitterbericht van het jaar die ik ook op deze dag verstuurde stelde ik mijzelf dezelfde vraag."

"De vergadering verloopt vrij gemoedelijk, wat voor de raadsvergadering in Zuidoost een bijzonderheid is. Met frisse energie en uitgerust met de nodige debat- en voorzitterstrainingen zetten we een energieke start in van de raadsvergadering."

"Echter wordt de stekker al gauw uit de ‘positieve machine’ gehaald op het moment dat de heer Van Casteren, raadslid van de VVD, zich uitspreekt over zijn standpunt betreffende de toekomst van de wijk Holendrecht."En op de VVD site:
"Voorstel VVD uit haar verband gehaald. Raadslid van Casteren heeft in eerste instantie het volgende gezegd: "Verder zou de huisvesting van bekende probleemgezinnen waar mogelijk gespreid kunnen plaatsvinden om een concentratie van problemen te voorkomen. Dit kan door het aanbieden van alternatieve woningen gerealiseerd worden en is soms ook al de praktijk. Voor Holendrecht zou de VVD meer gebruik gemaakt willen zien van dit middel"

"Na vragen uit de oppositie en antwoord van de heer van Casteren, waarbij er bij de oppositie onder andere verwarring ontstond over een artikel over de VVDfractie in Den Haag die doelde op de Rotterdamwet, heeft Emile Jaensch gezegd het idee 'inspirerend' te vinden. Deze uitspraak is later ingetrokken omdat onduidelijk was wat er concreet mee bedoeld werd."


Wim Mos (D66-OZO): "Dan moet u beter uit uw doppen kijken!"
Voorzitter Eckhardt-Agna (PvdA): "Dat pik ik niet!"
Wim Mos wordt gekalmeerd door (r) Henk de Boer (CDA)

©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Het artikel is geschreven vanuit een persoonlijke voorkeur en een linkse invalshoek.
Het zou een goed artikel zijn wanneer er geen woorden gegeven zouden worden aan uitspraken maar louter de feiten op een rijtje zetten.

AQ zei

Het artikel bestaat uit alleen maar citaten van zowel links als rechts.

Anoniem zei

Maar wel de citaten die ...
of wou je zeggen dat alle citaten er in staan?