dinsdag 25 januari 2011

Internationaal jaar van de Afrikaanse afkomst


Amsterdam Zuidoost - Edumbe - Vrijdag 4 februari 2011 opening van het internationale jaar voor de mensen van Afrikaanse afkomst.  In de raadszaal van Zuidoost onder de naam Bezinning, Rechtvaardigheid en Erkenning. Een initiatief van Landelijk Platform Slavernijverleden, Tiye International en de samenwerkende Afrikaanse Diaspora netwerken in Nederland.

Via een aanmeldingsformulier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via het Landelijk Platform Slavernijverleden.

Officiële opening
De Amsterdamse GroenLinks wethouder Mvr. Drs. Andrée van Es zal het jaar officieel openen in de raadszaal van Stadsdeel Zuidoost. Zij gaat in de Amsterdamse gemeenteraad over intergratie, diversiteit en inburgering. Met vooraf een welkomswoord door stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose (PvdA).

Sprekers spreken
De volgende deskundigen zullen spreken over verschillende onderwerpen. Namens Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, dr. Artwel Cain namens Orgaan Caribische Nederlanders drs. Glenn Helberg en drs. Hellen Felter namens Tiye International.

En…
Uitgever, publicist en opiniemaker Ludwich van Mulier en SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel gaan ook spreken. Met tot slot drs. Frank King. Internationaal expert op het gebied van immigratierecht. En zal de documentaire VN Wereld Anti-Racsime Conferentie 2001 te zien zijn.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

Geen opmerkingen: