donderdag 2 december 2010

UPDATE: CDA 'Afkondiging Noodtoestand Zuidoost'

Amsterdam Zuidoost/E-Buurt - De CDA Tweede Kamerfractie stelde schriftelijk vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de schietincidenten in Amsterdam Zuidoost. O.a. de vraag waarom de korpsbeheerder geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de noodtoestand uit te roepen. Lees hierover het artikel.

De letterlijke vragen zijn terug te vinden op het blog van Henk de Boer. De fractievoorzitter van CDA-Zuidoost. En op de site van de overheid.

Aan dhr. C Çörüz de volgende vragen: Wat verstaat u onder 'Noodtoestand' en of het inderdaad zo ernstig is in Zuidoost dat 'Noodtoestand' een gerechtvaardigde term is? Dhr C. Çürüz antwoordt per e-mail: “U heeft gelijk er is sprake van een fout. De bedoeling was dat gevraagd werd waarom de burgemeester geen beroep heeft gedaan op de noodverordening en de daarop gebaseerde bevoegdheden.”


©Auke VanderHoek 2010, op dit artikel rust copyright.

Geen opmerkingen: