vrijdag 3 december 2010

Persbericht: Stichting HCC Vikaash organiseert Workshop

Workshop: 'Socialisatiekenmerken van Hindoestanen in relatie gebracht met enkele sociale en psychologische problemen die zich voordoen binnen de Hindoestaanse gemeenschap'. De socialisatie van hindoestanen, in de lijn van enkele socio-psychische aandoeningen. Van de Hindoestaanse gemeenschap wordt beweerd dat zij redelijk succesvol zijn binnen de Nederlandse gemeenschap. Door buitenstaanders ten opzichte van de gemeenschap wordt gezegd dat het werkloosheidspercentage redelijk meevalt ook zo criminaliteit gepleegd door hindostanen en onder hun de schooluitval.

Insiders weten echter dat de prijs die binnen de gemeenschap betaald wordt vaak erg hoog is en niet zelden leidt tot sociale en psychische spanningen binnen zowel het gezinsverband als bij op zichzelf staande individuen. Dat Hindoestanen deze prijs - die vaak niet onderkend of herkend wordt door hulpverleners e.a. - willen betalen wordt veelal geweten aan hun cultuurpatroon en de socialisatie zij binnen hun opvoeding al dan niet vrijwillig of bewust ondergaan.

Om in de leemte van het niet erkennen of herkennen van problematische socialisatiepatronen bij Hindoestanen bij hulpverleners te voorzien, organiseert Stichting HCC Vikaash een workshop met als titel: Socialisatiekenmerken van Hindoestanen in relatie gebracht met enkele sociale en psychologische problemen die zich voordoen binnen de Hindoestaanse gemeenschap.

Doel
Het doel van deze bijeenkomst is de deelnemers aan de workshop inzicht te verschaffen in de heersende opvoedingsnormen waarden en verwachtingen binnen de Hindoestaanse gemeenschap in relatie gebracht met enkele sociaalpsychologische aandoeningen zoals suïcide, huiselijk geweld eenzaamheid en depressie.

Doelgroep
De workshop staat open voor 20 deelnemers van diverse hulpverlenende organisaties in Amsterdam. Bij de toelating wordt de voorkeur gegeven aan hulpverleners binnen de regio Amsterdam Zuidoost.

Programma woensdag 15 december 2010
10:00 - 10:15 Inloop
10:15 - 10:30 Verwelkoming door de programmaleider
10: 30 - 10:45 Korte kennismakingsronde met de deelnemers
10: 45 - 11:15 Inleiding door drs. Romeo van Geene, docent Psychologie/
filosofie Hogeschool Inholland
11:15 - 11:45 Inleiding door drs. Rishma Kubhsingh
11:45 - 12:30 Discussie met een panel bestaand uit de inleiders aangevuld met de heer Randjan Bissesar/sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
12:30 - 13:00 Gezamenlijke lunch afsluiting

Aanmelden kan per telefoon (020) 600 39 00 en per e-mail via: info@hccvikaash.nl

Geen opmerkingen: