woensdag 13 oktober 2010

Begrafenis Jan Wolter VanderHoek


Nea wer komme wy tegearre:

Wreed twong de wrâld ús nei elts in oare helte.
Wy sjogge soms beide yn ’e nacht nei de stjerren,
Mar de stjêr en de tiid binne nea deselde.

Dyn lân leit sa er fan myn lân:
Fan it ljocht oant it allerdjipste tsjuster – sa er,
Dat ik rêstleas op reis, op wjukken fan langstme,
Dy groetsje soe mei twa eagen fan deastriid al skier.

Tink ris, dat it wier is dat troch grutte dreamen
Sels it swierste langstme oerbrocht wurde sil,
Droegen wurde sil nei de allererste stjêr:
Eltse nacht sil ik dan komme, by dy.

Wij komen nooit meer saam:

De wereld drong zich tusschenbeide.
Soms staan wij beiden ’s nachts aan’t raam,
Maar andre sterren zien we in andre tijden.

Uw land is zoo ver van mijn land verwijderd:
Van licht tot verste duisternis – dat ik
Op vleuglen van verlangen rustloos reizend,
U zou begroeten met mijn stervenssnik.

Maar als het waar is dat door groote droomen
Het zwaarst verlangen over wordt gebracht
Tot op de verste ster: dan zal ik komen,
Dan zal ik komen, iederen nacht.

’Foar de Fiere Prins’ – Slauerho/Laverman

Jan Wolter VanderHoek

Op 10-10-2010 is van ons heengegaan onze
lieve vader, schoonvader, opa en buurman

Hij werd maar 68 jaar.

Jelte, Leonie, Mart & Kris, Amsterdam.
Rense & Bibi, Amsterdam.
Auke, Quinta & Jelle, Amsterdam Zuidoost.
Petra Deelen & Emiel Pronk, Renesse.

Er is eerst gelegenheid om afscheid te nemen 
op vrijdag 15 oktober, om 9:30 
in Uitvaartcentrum Zuid, 
Frederik Roeskestraat 91, Amsterdam.

Vervolgens brengen we Jan Wolter gezamenlijk naar Heerenveen,
waar ook gelegenheid is tot het nemen van afscheid, 
om 13:30 in de Koningshof,
Prinsenweg 1, Heerenveen.

De begrafenis vindt plaats om 15:00
op begraafplaats Binnenweg, Heerenveen.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren
wederom in de Koningshof.

Contact-adres:
VanderHoek, Edumbe 9, 1103AH Amsterdam Zuidoost.
020-600 846 0

Geen opmerkingen: