dinsdag 16 maart 2010

Installatie van nieuwe Stadsdeelraad

Foto's en artikel geleverd aan: Buurtleven.nl

Afgelopen donderdagavond 11 maart werden de nieuwe stadsdeelraadsleden officieel geïnstalleerd. Onder grote belangstelling van publiek en lokale pers legden alle 29 leden de eed plechtig af.

Demissionair voorzitter Elvira Sweet tikte eerst nog even Billie Kwayie (PvdA) op de vingers: "Dit is de eerste en meteen de laatste keer is dat u te laat komt". Om vervolgens de vergadering te openen met de mededeling dat de geloofsbrieven zijn goedgekeurd. En niets de installatie in de weg staat.

Lijsttrekker van de Christen Unie, John Olsen, kreeg per ongeluk de lachers op zijn hand door een onschuldige maar grootse verspreking: “…verklaar ik God Allemachtig…”. Het waren de zenuwen. De tweede poging: “…helpe mij God Allemachtig…”, ging vlekkeloos.

Na de officiële installatie was er ruimte voor een eigen spirituele of culturele inzegening. Een extra zegen door speciale ouderen uit de gemeenschap, een gospel lied of een gebed. Sommige inzegeningen met zang kregen de zaal helemaal stil en velen begonnen zachtjes mee te zingen.

Waarbij een aantal mensen in het publiek ook weer kanttekeningen plaatsen: “Hoe krijg ik aandacht? les één”. Sommige extra-inwijdingen drukten duidelijk een religieuze stempel op de avond. Wat weer de vraag opriep over de scheiding tussen kerk en staat in het openbare bestuur.

Demissionair vice-voorzitter Emile Jaensch (VVD) hield het bij een kort maar krachtige aflegging van de eed. Over de extra ceremonies zei hij: “Ik vond het verrassend. Maar ik heb er geen warm gevoel bij.”Auke VanderHoek

Geen opmerkingen: