maandag 15 februari 2010

Ingezonden: Kiezen voor groen! Gaan Zuidoostbewoners het doen?


Platform Gaasperdam Groen! organiseert een Politieke debatavond tussen bewoners van Zuidoost en kandidaten voor deelraad en gemeenteraad.

Kom ook, ontmoet en ondervraag de kandidaten voor de partijen
op donderdag 18 februari 2010
in Sportcentrum Henny Pleizier, Wisseloordplein 4, Gein (direct bij de metro.)
Inloop vanaf 19.30 uur Begin programma 20.-- uur tot ± 22.-- uur
Na afloop informeel napraten met bewoners en politici.

De huidige meerderheid in de stadsdeelraad Zuidoost besloot in 2009 dat bouwen op groene locaties zoals de zuidzijde van de Gaasperplas en een deel van natuurterrein de Riethoek in het Centraal Park Gaasperdam moet kunnen. Handhaven deze partijen hun standpunt? Draaien de oppositiepartijen, die hier tegen waren, dit besluit na de verkiezingen terug?
Ook in de gemeentelijke Structuurvisie-voorstellen voor Amsterdam staan deze plannen. Wat vinden de kandidaat-partijen voor de gemeenteraad hiervan? En wat van de plannen om in beschermde gebieden te gaan bouwen? Zijn zij het eens met de stadsdeelfracties of varen zij een eigen koers?
Kiezers kunnen zelf beoordelen welke partij hun vertrouwen waard is.

Programma:
- Kandidaten presenteren zich
- Debat over aantal thema´s, tussen kandidaten onderling en met bewoners
- Bewoners stellen tot slot eigen vragen

Thema´s onder andere:
- Bouwen aan de zuidkant van de Gaasperplas en in deel van de Riethoek in Centraal Park Gaasperdam? Doorgaan of terugdraaien?
- Verlagen en bebouwen Gooiseweg, is dat oplossing?
- Is er in Zuidoost wel plaats voor 5000 woningen als bouwen in beschermde gebieden nodig is? Kan dat, mag dat, moet dat?

Groen of bouwen? Wat doen de partijen, wat stemmen de Zuidoosters?

Meer informatie: zie de website van Gaasperdam Groen! www.gaasperdamgroen.nl
Of via info@gaasperdamgroen.nl

Geen opmerkingen: