zondag 3 mei 2009

Vanzelfsprekend: 3 mei de dag van de PersvrijheidGenieten van onze vrijheid

Ondertussen zijn we aan het beefen op de diverse internet forums. Discussiëren we over wat wel echt en wat echt wack is. Lopen we te zeuren dat de scene te lief is voor elkaar. En hangen we aan de telefoon te janken als er weer eens op de tenen is getrapt.

Kortom we genieten van onze vrijheid zonder er bij stil te staan wat deze vrijheid eigenlijk inhoudt. Dat we gebruik maken van iets abstracts wat een primaire levensbehoefte is waar we met ons allen redelijk makkelijk mee omgaan. Soms ook wel, zachtjes uitgedrukt, erg slordig mee omgaan.

Het besef

Op vier en vijf mei herdenken en vieren we dat we in vrijheid kunnen leven. Dat onze vrede bevochten is. Staan we, ieder op zijn of haar eigen manier, bij stil dat het niet iets vanzelfsprekends is. Hopelijk dat dan ook even het besef doordringt dat we waakzaam moeten blijven.

De vrije pers is een essentieel instrument. Vandaar dat ik vandaag jouw aandacht vraag voor wat dit recht inhoud. Juist als je dit allemaal gezeur vindt, zou je er eens bij stil moeten staan. Want dat je dat mag en kan vinden is het hele punt. Niet iets vanzelfsprekends, zo gezegd.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid
om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Journalisten mogen in vrijheid nieuws vergaren en opinies weergeven. Die vrijheid is, voor zover niet gebruikt voor haatzaaien, onbeperkt. Er bestaan voor journalisten wel gedragscodes, zoals over het principe van hoor en wederhoor, maar die codes zijn vrijwillig.”


Auke

Links:
Vrij Nederland
Universal Decleration Of Human Rights
World Press Freedom Day

Geen opmerkingen: